Βιομηχανική γνώση

Απορρίμματα κουζίνας Απορρίμματα τροφίμων Χρησιμοποιήστε τη σωστή χρήση

2018-12-19

Απορρίμματα κουζίνας απορριμμάτων κουζίνας είναι ένα πολύ δημοφιλές προϊόν κουζίνας σπίτι τα τελευταία χρόνια. Μπορεί αποτελεσματικά να καταστρέψει τα απόβλητα των σπιτιών και να τα εκφορτώσει μέσω υπονόμων, φέρνοντας στους χρήστες καθαρό και φρέσκο ​​περιβάλλον. Αλλά ως ένας νέος τύπος κουζίνας, πολλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν πλήρως πώς πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο επεξεργαστής σκουπιδιών. Ακολουθεί μια λεπτομερής επεξήγηση της σωστής χρήσης του απορριμματοφόρου κουζίνας.

1.Αφαιρέστε το βύσμα σύνδεσης και ανοίξτε τη κρύα βρύση για να απελευθερώσετε το νερό.2.Πατήστε το διακόπτη wireless για να ξεκινήσετε τον απορριπτόμενο από τα απορρίμματα τροφίμων